Tán thành việc thành lập TP Bến Cát (Bình Dương) và TP Gò Công (Tiền Giang)

Ủy ban Pháp luật đã biểu quyết nhất trí trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương và TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp

Ngày 1-3, tại TP Bắc Giang, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 20, thẩm tra 2 tờ trình của Chính phủ về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát; thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương và tờ trình về việc thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công, thành lập TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

nguyen-trong-thua-8826.jpeg
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa trình bày các tờ trình của Chính phủ

Trình bày các tờ trình của Chính phủ về những nội dung nêu trên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nêu rõ, tỉnh Bình Dương đề nghị thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã An Điền và An Tây; thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát.

Sau khi thành lập, tỉnh Bình Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có giảm 1 thị xã, 2 xã và tăng 1 thành phố, 2 phường. Tỷ lệ đô thị hóa là 84,95%. TP Bến Cát có 234,35 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 364.578 người, có 8 đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa là 94,65%.

Tiền Giang đề nghị thành lập 4 phường Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa; sắp xếp 4 phường thành 2 phường (nhập phường 4 vào phường 1, nhập phường 3 vào phường 2); thành lập TP Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Gò Công.

ld-dia-phuong-1-7868.jpeg
Lãnh đạo các địa phương dự họp

Sau điều chỉnh, tỉnh Tiền Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, nhưng tăng 1 thành phố và giảm 1 thị xã; đồng thời giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh là 18,4%.

Các thành viên Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết sắp xếp, thành lập các phường, thành phố và ghi nhận hồ sơ các đề án bảo đảm đúng quy định.

Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ rõ, đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Tiền Giang làm rõ hơn về tính chính xác và sự thống nhất của các số liệu liên quan đến lao động phi nông nghiệp của xã Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa và số lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị của thị xã Gò Công; quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư để bảo đảm chất lượng đô thị đối với các xã dự kiến thành lập phường và thị xã dự kiến thành lập thành phố thuộc tỉnh Bình Dương và tỉnh Tiền Giang.

Với 100% số thành viên Ủy ban có mặt tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật đã biểu quyết nhất trí trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát, thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công, thành lập TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang.