"Big 4" ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất, kỳ hạn dưới 3 tháng về 3%/năm

Sáng ngày 23/08/2023, các ngân hàng thương mại Nhà nước thay biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm, giảm lãi suất kỳ hạn dưới 3 tháng chỉ còn 3%/năm, cũng là mức thấp nhất trong hệ thống.

Cụ thể, tại Agribank, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0.3 điểm phần trăm còn 3%/năm. Kỳ hạn trên 12 tháng cũng giảm 0.5 điểm phần trăm còn 5.8%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng giảm còn 5.5%/năm.

Tương tự, Vietcombank, VietinBank và BIDV cũng giảm lãi suất kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng mức 0.3 điểm phần trăm về còn 3%/năm; kỳ hạn 3 tháng giảm 0.3 điểm phần trăm còn 3.8%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng giảm 0.3 điểm phần trăm còn 4.7%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm 0.5 điểm phần trăm còn 5.8%/năm và trên 12 tháng giảm còn 5.8%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng quốc doanh ngày 23/08//2023

Như vậy, sau đợt điều chỉnh này, mức lãi suất huy động kỳ hạn 1-3 tháng tại các ngân hàng quốc doanh đang thấp hơn nhiều so với trần lãi suất huy động các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng được cho phép là 4.75%/năm.

Trước đó, các ngân hàng tư nhân liên tục giảm lãi suất tiền gửi, đưa mức lãi suất huy động về ngang mức đầu năm 2022. Sau động thái giảm tiếp lãi suất, các ngân hàng quốc doanh đang có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm thấp nhất trong hệ thống.

Tính đến ngày 23/08/2023, lãi suất tiền gửi tiết kiệm 1-3 tháng được các ngân hàng đưa về mức 3-4.75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng trong khoảng 4.7-6.8%/năm, kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 5.5-7.0%/năm.